Įspūdinga diena mokykloje

Lapkričio keturioliktąją, penktadienį, neįprastai šurmuliavo Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla. Be mokinių ir mokytojų, čia gausiai rinkosi mokinių mamytės bei tėveliai. Kaip ir kasmet, mokykloje vyko jau tradicine tampanti Tėvų diena. Šią dieną mokiniams pamokas vedė jų tėveliai, kurie visą savaitę ruošėsi mokyti gimtosios ir užsienio kalbų, geografijos, istorijos, technologijų, biologijos, matematikos, žmogaus saugos ir kitų dalykų. Tokios dienos siekis – tobulinti bendradarbiavimą su tėvais, ieškoti vis naujesnių bendravimo būdų, kad labiau susipažintų su mokykla, savo vaikų klasės draugais, mokytojais.

 Pirmomis minutėmis tėveliai jautėsi gal kiek nejaukiai, bet savų vaikų žvilgsniai juos padrąsino. Pamokos vyko sklandžiai ir, pasak mokinių, ,,kitaip nei visada‘‘.

Smagu, kad prie šios dienos organizavimo prisidėjo buvusi mokyklos mokinė, VDU studentė Agnė Gerulytė. Ji mokiniams pravedė viktoriną.

Didelio mokinių, mokytojų ir tėvų susidomėjimo sulaukė Eriko Laicono, Lietuvos speleologijos asociacijos prezidento, pasakojimas apie šios vasaros kelionę po Pietų Ameriką. Pernai jis dalijosi įspūdžiais iš kelionės po Malaiziją ir Filipinus, o ateinančiais metais žadėjo papasakoti apie Madagaskaro salą – tokia artimiausia kelionė jo planuose.

Po pamokų mažieji mokyklos mokiniai stebėjo tėvelių paruoštą spektakliuką pagal Astrid Lindgren knygą vaikams ,,Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“. Vaikai krykštavo, reagavo į kiekvieną situaciją, garsiai komentavo ir negailėjo plojimų. Po spektakliuko daugelis norėjo nusifotografuoti su Karlsonu ir apžiūrėti jo propelerį.

Renginį apibendrino mokyklos direktorius P. Baršauskas. Padėkojęs tėveliams, išdrįsusiems ,,stoti prieš mokinių teismą‘‘, jis įteikė ,,mokytojams‘‘ padėkos raštus ir padovanojo neseniai išleistą informacinį leidinuką apie Seredžių.

Manome, kad Tėvų diena pavyko, buvo naudinga mokiniams, tėvams ir mokytojams. Tikime, kad ateityje mūsų bendradarbiavimas bus dar glaudesnis, tėvai dalyvaus įvairiose diskusijose, renginiuose, prisijungs prie bendrų projektų.

Visi mokyklos mokytojai, mokiniai džiaugiasi, kad sulaukė tiek daug geranoriškai nusiteikusių, išradingų tėvelių, ir nuoširdžiai jiems dėkoja.

Kristina Džiaugienė

Seredžiaus Stasio Šimkaus pagr. m-klos mokytoja

Seredžiaus ambulatorija informuoja

Lapkricio Gruodzio akcija 2014 Logotipas

Ką turite žinoti apie eurą

Nuo 2015-ųjų sausio 1 dienos Lietuvoje bus įvesta bendroji Europos valiuta – euras. Čia rasite su euro įvedimu susijusias aktualijas, praktinius patarimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Praktiniai aspektai

15 kalendorinių dienų – nuo 2015 m. sausio 1 dienos iki sausio 15 dienos – už prekes ir paslaugas mokant grynais pinigais, bus galima atsiskaityti ir litais, tačiau grąžą gausite tik eurais. Nuo 2015 m. sausio 16 dienos atsiskaityti bus galima tik eurais.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos litai bus keičiami nemokamai 3,4528 lito už 1 eurą kursu. Grynuosius pinigus nuo 2015 m. sausio 1 dienos nemokamai keis:

Komercinių bankų skyriai, kurie atlieka grynųjų pinigų operacijas (pirmą pusmetį (iki liepos 1 dienos) keis visi komercinių bankų skyriai, antrą pusmetį – dalis bankų skyrių, kurie bus nurodyti vėliau atskirai);

Lietuvos pašte ir kai kuriose kredito unijose litai į eurus nemokamai bus keičiami 60 dienų (iki kovo 1 dienos);

Lietuvos bankas nemokamai litus į eurus keis visą laiką.

Kortelėse ir sąskaitose esantys litai bus pakeisti automatiškai ir nemokamai.

Nepamirškite – nė viena valstybinė ar kita institucija nesiūlys keisti pinigų gatvėje, namuose, neprašys sąskaitų numerių, neregistruos litų ar eurų serijų numerių. Dėl euro įvedimo Jūsų sąskaitos numeris nesikeis, o sąskaitoje esantys litai į eurus bus keičiami automatiškai. Primename, kad nei bankai, nei valstybinės institucijos nereikalauja telefonu pasakyti prisijungimo kodų, slaptažodžių ar kitų panašių duomenų. Įtarę apgaulę skambinkite į policiją numeriu 112.

Grynieji pinigai

Šiuo metu visoje euro zonoje cirkuliuoja vienodi septynių nominalų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500) eurų banknotai. Eurų banknotuose pavaizduoti skirtingų Europos istorijos laikotarpių architektūriniai stiliai, kiekvienas banknotas yra skirtingos spalvos ir dydžio. Banknotus lengva atpažinti sutrikusio regėjimo žmonėms. Kuo didesnis nominalas, tuo didesnis banknotas. Dideli, lengvai įskaitomi nominalo skaičiai banknoto averse atspausdinti storesniu dažų sluoksniu, kad juos būtų lengva apčiuopti. Perbraukite pirštu per banknotą. Pajusite, kad priekinėje jo pusėje kai kurios vietos yra storesnės. Ant naujųjų 5 ir 10 eurų banknotų kairiojo ir dešiniojo kraštų yra trumpų iškilių brūkšnelių. Ant 200 eurų banknoto tokie brūkšneliai yra prie apatinio priekinės pusės krašto, ant 500 eurų banknoto – prie dešiniojo.

Šiuo metu naudojamos aštuonių nominalų (1, 2, 5, 10, 20, 50 centų ir 1 bei 2 eurų) apyvartinės monetos. Visos euro monetos galioja visoje euro zonoje, lietuviškos euro monetos taip pat galios visose euro zonos šalyse. Kiekviena moneta turi bendrąją ir nacionalinę puses. Bendrojoje pusėje yra Europos žemėlapis ir nominalas. Nacionalinę lietuviškų euro monetų pusę puoš Vytis. Ant lietuviškos 2 eurų monetos briaunos bus iškaldinti žodžiai „Laisvė, vienybė, gerovė“.

Euro monetų nominalą galima atpažinti pagal svorį – kuo sunkesnė moneta, tuo didesnis jos nominalas (išskyrus 1 euro monetą, kuri yra lengvesnė už 50 euro centų monetą), pagal storį – kuo storesnė moneta, tuo didesnis nominalas (išskyrus 1 euro ir 2 eurų monetas, kurios yra plonesnės už 50 euro centų monetą). Taip pat euro monetų briaunos yra skirtingos:

  • 1 ir 5 euro centų monetų briauna yra lygi.
  • 2 euro centų monetų briauna yra lygi su grioveliu.
  • 10 ir 50 euro centų monetų briauna yra rantuota.
  • 20 euro centų monetų briauna yra su septyniais įdubimais.
  • 1 euro monetų briauna yra su trimis smulkiai rantuotomis dalimis (trys rantuotos ir trys lygios dalys).

Įvedus eurą bus siekiama išvengti įstatymo pažeidimų, todėl bus vykdomos įvairios priemonės: aktyvi kainų stebėsena, visuomenės įtraukimas į kainų priežiūros kontrolę, prekių ir paslaugų kainų perskaičiavimo ir nurodymo kontrolė. Galimi pažeidimai bus nedelsiant tiriami, o patvirtinus pažeidimą atsakingiems asmenims taikomos sankcijos. Siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą pasirašytas Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kaip įvedus eurą pasikeis socialinių išmokų mokėjimo tvarka?

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos išankstinės socialinio draudimo senatvės pensijos (mokamos už praėjusį mėnesį), socialinio draudimo senatvės pensijos, socialinės pašalpos ir kita piniginė socialinė parama (mokama už praėjusį mėnesį), taip pat valstybinės pensijos, šalpos išmokos, našlių pensijos ir kitos valstybinės išmokos (mokamos už praėjusį mėnesį) bus mokamos eurais. Nė viena paminėta išmoka dėl euro įvedimo nesumažės.

Kokia valiuta bus mokama pensija nuo 2015 metų?

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos pensija bus mokama eurais. Pensija bus automatiškai perskaičiuota ir mokama eurais kaip buvo mokama litais. Pačiam senjorui dėl to nereikės nieko daryti. Verčiant litus į eurus, sumos bus apvalinamos gyventojų naudai.

Kokio dydžio pensija bus mokama eurais?

Tikslus dydis paaiškės tada, kai Vyriausybė patvirtins bazinės pensijos, draudžiamųjų pajamų ir kitus reikalingus dydžius, eurais. Apytiksliai pensiją eurais galima apskaičiuoti dabar gaunamą pensijos dydį padalinus iš 3,4528. Pavyzdžiui, jeigu vidutinė pensija šiuo metu yra 827,10 LT, tai pavertus į eurus ji bus 239,55 EUR.

Ar socialinio draudimo pensijos, pašalpos, nedarbo išmokos bus apvalinamos iš litų į eurus?

Atsižvelgiant į patvirtintą lito ir euro keitimo kursą, pakeitus įstatymuose nustatytas sumas, kurios traukiamos į formules, taikomas apskaičiuojant šias išmokas, jos bus ne automatiškai suapvalinamos, o perskaičiuojamos. Žmogui pačiam nereikės kreiptis dėl perskaičiavimo, perskaičiuos „Sodra“.

Kaip Lietuvos gyventojai bus informuojami apie gaunamų išmokų dydį eurais?

Gyventojus, kuriems pašalpos pristatomos į namus arba išmokamos per mokėjimo įstaigą (AB „Lietuvos paštas“ padalinius), planuojama informuoti nurodant būsimos pensijos dydį ant išmokos išmokėjimo kvito.

Kur galima rasti svarbiausią informaciją apie euro įvedimą Lietuvoje?

Visą aktualią informaciją apie eurą galima rasti oficialioje euro svetainėje www.euras.lt arba skambinti nemokama euro telefono linija 8 800 34528. Jūsų namus taip pat pasieks leidiniai apie praktinius euro įvedimo aspektus ir grynuosius pinigus. Apie euro įvedimą bus plačiai pranešama žiniasklaidos priemonėse.

Parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Ar pasiruošei šventėms?

 2014 lapkritis demo

Ką veiksime naujame daugiafunkciame centre?

Universalus daugiafunkcis centras (toliau – UDC) – švietimo, kultūros, socialines, sveikatos, sporto, užimtumo ir kitas paslaugas vaikams bei vietos bendruomenei teikianti įstaiga, kurios veikla gali būti: ikimokyklinis, priešmokyklinis ir neformalusis vaikų švietimas, vaikų priežiūra dieną, neformalusis suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba, specialusis ugdymas, nuotolinis mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas ar jų modulius, pramoginė, socialinė, sociokultūrinė, meninė vaikų ir suaugusiųjų veikla ir pan. UDC tikslines grupes ir atliekamų funkcijų apimtį nustato vietos savivaldos institucijos pagal vietos bendruomenės poreikius.

Ne už kalnų ta diena, kai daugiafunkcis centras pradės veiklą Seredžiuje. Manome, kad po Naujųjų Metų iš dalies galėsime naudotis kai kuriomis patalpomis, o nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos mokykla bus reorganizuota į mokyklą – daugiafunkcį centrą. Mokykla – daugiafunkcis centras – UDC, kurio funkcijos apima ir bendrojo ugdymo mokyklos funkcijas. Nuo tada pradės veikti ir vaikų darželis 3-6 metų vaikams. Norėtume, kad tėvai pradėtų registruoti savo vaikus į darželio grupę (-es). Taip pat svarbi Jūsų nuomonė apie galimas veiklas centre. Prisegtame dokumente rasite anketą. Norėtume, kad į ją atsakytumėte. Vaikus galite registruoti tel. 860613530 arba 42344, ar elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ". Juo galite siųsti ir atsakytas anketas.


Mokyklos direktorius Petras Baršauskas

Anketa

 

                                                               

Sporto varžybos

Dar tik įsibėgėjo naujieji mokslo metai, o Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos mokiniai jau dalyvavo keleriose tarpklasinėse sporto varžybose.

Rugsėjo 8 dieną 5-7 klasių mokinių mišrios komandos varžėsi kvadrato aikštelėje. Neįveikiami šį kartą buvo šeštokai, kurie iškovojo pirmą vietą. Antri liko septintokai, o mažiausieji penktokai-treti. Vyresnieji, 8-10 klasių mokiniai, varžėsi krepšinio aikštelėje. Taikliausi ir vikriausi 3×3 krepšinio varžybose vaikinų tarpe buvo dešimtokai, antri-aštuntokai, treti liko devintokai. Merginų tarpe be pralaimėjimų pasirodė devintokės, antros-aštuntokės, trečios-dešimtokės.

Rugsėjo 17d. stadione šurmuliavo 5 – 7 klasių mokiniai. Įvyko tarpklasinės futbolo mišrių komandų varžybos. Smagu, kad mūsų mokykloje futbolą mielai žaidžia ir mergaitės. Sėkmė vėl lydėjo šeštokus, kurie tapo šių varžybų nugalėtojais. Įvarčius pelnė Antanas Pilibaitis, Nedas Rudys ir Egidijus Kernagis. Antri liko septintokai, treti-penktokai.

Planuojama, kad spalio mėnesį dar įvyks 8-10 klasių futbolo ir 5-10 klasių kroso varžybos. Sėkmės visiems!

Biologinės įvairovės ralyje

Gegužės 23-25 dienomis Lietuvos gamtos fondas pakvietė Biologinės įvairovės dieną švęsti VISŲ RŪŠIŲ RALYJE, kuris turėjo būti rengiamas Seredžiaus seniūnijoje, Margupio botaniniame draustinyje. Rask, pažink, išsaugok! – skelbė renginio šūkis ir kvietė susirungti rūšių pažinimo varžybose.  Buvo kviečiami ir gamtos mokslų ekspertai ir  gamtos mylėtojai mėgėjai.

Skaityti daugiau...

Penktokų krikštynos

Įsibėgėjus rugsėjui, mūsų mokykloje vyko tradicinės penktokų krikštynos. Šventė skirta penktokėliams, kad jie, atėję iš pradinių klasių, jaustųsi saugūs tarp vyresniųjų mokinių, geriau pažintų vieni kitus.

Dešimtokams teko nemažai pamąstyti, kaip suorganizuoti šią šventę, kaip sudominti ir geriau pažinti mažuosius draugus. Buvo nuspręsta bent vieną dieną ( o taip norėtųsi kasdien!) pabūti mokyklos dievais ir deivėmis. Teko pasiskirstyti darbais: vieni rūpinosi baltais ,,dievų’’ apsiaustais, kiti pynė vainikus, treti rūpinosi užduotimis ir vaišėmis.

Krikštatėviai penktokus po kelis apjuosė lankais , kad vedant pas ,,dievus’’, jie neišsibarstytų. Vyriausias ,,dievas’’ Laimius davė griežtus nurodymus sargybiniams Vytautui ir Mantui, kokia tvarka krikštijamuosius vesti pas ,,Dievus’’

Pirmiausia penktokėliai keliavo pas grožio ir meilės deivę Afroditę. Kad patektų į ,,Afroditės salą’’, teko pasakyti savo auklėtojai komplimentą. Deivės Inga, Rugilė, Paulina, Erika ir Diana penktokus palepino makiažo procedūromis ir papuošė Kempiniuko Plačiakelnio ausinėmis. Išpuošti penktokėliai turėjo pademonstruoti, kaip moka vaikščioti podiumu ( gimnastikos suoleliu), avėdami aukštakulnius. Suprantama, kad tokie ,,manekenai“ visiems sukėlė daug juoko.

Po grožio procedūrų teko keliauti į olimpiadą. Čia laukė vikrumo, ištvermės ir greičio užduotys. ,,Dievai’’ buvo griežti ir reiklūs, todėl rungtys krikštijamuosius nemenkai išvargino.

Išbandę jėgas stadione, penktokai keliavo pas apsirijimo dievus į ,,Adefogijo užeigą’’. Čia jų laukė Dovilės ir Povilo paruošti ypatingo skonio saldumynai.

Pats didžiausias ir siaubą keliantis išbandymas penktokų laukė prie ,,Požemio karalystės’’. Ten ,,dievai’’ įsivesdavo po kelis krikštijamuosius ir po kurio laiko pasigirsdavo graudūs penktokėlių šauksmai. Tai kėlė baimę tiems, kas dar laukė eilėje prie įėjimo. Linksmiausia tai, kad penktokėliams ,,Požemio karalystėje’’ savo garsiu šaukimu teko užgesinti degančią žvakę.

Finalinė Krikštynų dalis-priesaika. Penktokai sąžiningai kartojo vyriausiojo ,,dievo’’ žodžius ir džiugiai atsiėmė Penktoko Krikšto pažymėjimus.

Po visų ,,kankinimų’’ krikštavaikiai ir krikštatėviai susirinko prie bendro vaišių stalo ir pasidalijo šventės įspūdžiais. Visi vieningai nusprendė, kad šventė pavyko. Linkime penktokams sėkmės moksluose.

KVIETIMAS SAVANORIAUTI JAUNUOLIAMS NUO 16 IKI 29 M.

Nori išbandyti save naujoje srityje? Nori savanoriauti, bet nerandi kaip ir kur?

Jaunimo savanoriška tarnyba laukia tavęs!

Jei esi 16 – 29 m. jaunuolis, šiuo metu nedirbi ir nesimokai, turime Tau puikų pasiūlymą, kaip naudingai praleisti savo laisvalaikį, įgyti daug naujų gebėjimų ir patirties! Kviečiame dalyvauti naujame projekte „Jaunimo savanoriška tarnyba", kuris siekia prisidėti prie jaunų žmonių aktyvesnio įsitraukimo į darbo rinką. Kokybiškos savanoriškos veiklos metu jauni žmonės bus įtraukiami į jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias savanoriškas veiklas, kurių metu įgis asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.

Skaityti daugiau...

Konferencija

Vietos veiklos grupė „Nemunas“ 2014 m. rugsėjo 23 d. kviečia į konferenciją „Turizmo plėtra Jurbarko krašte“, kuri vyks Panemunės pilies konferencijų salėje, Pilies I km., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. 

Kadangi vietų skaičius ribotas, prašome registruotis čia:
http://vvgnemunas.lt/index.php/lt/171-konferencija-20140923

Stadiono atidarymas

 Gegužės 14d.Seredžiuje įvyko renovuoto stadiono atidarymo šventė ir gimusiųjų  1998-2000 m. futbolo ,,Golo‘‘ varžybos. Pernai rudenį pradėti atnaujinimo darbai sėkmingai baigti ir dabar stadionas neatpažįstamai pasikeitęs: įrengtos krepšinio ir kvadrato aikštelės, futbolo aikštynas, šuoliaduobė, minkšta sintetine danga padengti bėgimo takai, stadionas aptvertas tvora.

Skaityti daugiau...

,,Judručiai‘‘ stovyklauja Seredžiuje

Prasidėjo vasara, mokyklose ištuštėjo klasės, bet Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos stadione dar ilgai aidėjo smagus šurmulys. Čia birželio 9-20 d. vaikai rinkosi į dieninę vasaros sporto stovyklą ,,Judručiai‘‘.  Jiems buvo parengta įdomių užsiėmimų programa, skirta mokinukų užimtumui vasaros atostogų metu paįvairinti.

Skaityti daugiau...

3x3 krepšinio turnyras

Saulėtą ir gražų gegužės mėnesio pirmąjį šeštadienį Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos naująjame stadione kunkuliavo krepšinio aistros - vyko aštuntasis serediškių sambūrio „Palemonas“ taurės 3x3 krepšinio turnyras. Turnyre varžėsi krepšinio mėgėjai iš Seredžiaus, Vilkijos bei Kauno atstovavę šešioms komandoms. Iš viso buvo sužaista 19 rungtynių.

Skaityti daugiau...

DROŽYBOS PLENERAS BAIGĖ DARBĄ

Asociacija „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ birželio 2-6 dienomis rengė drožybos plenerą „Išmok dirbti ir papuošk gimtąjį miestelį“. Plenerui vadovavo VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas ir jo pagalbininkas Aidas Andriulis.

Skaityti daugiau...

Vietos veiklos grupių mugė

Kviečiame šį šeštadienį (gegužės 31 d.) į Vietos veiklos grupių mugę, kuri vyks nuo 14 iki 20 val. prie Raudonės pilies. Renginio metu vietos veiklos grupės iš visos Lietuvos pristatys savo rajonų kaimo bendruomenių veiklą, meno kolektyvus, kulinarinį paveldą ir pan.
Renginys yra nemokamas.
Renginio programa čia: http://nauja.panemuniuziedai.lt/2013/programa.html

Serediaus mokykla Klausuciu mokykla

Turite naujienų,
įdomios informacijos,
kurią norite patalpinti svetainėje
seredzius.com?
Siųskite

serediskis@gmail.com

Eismo informacija

eismo info

Lankytojai

1 KPF 2 Leader 3 Lietuvos Leader 4 VVG