Aukcionas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti ilgalaikio materialiojo turto (priekabos 2PTS-6) aukcioną. Aukcionas vyks 2016 m. vasario 5 d. 10 val., adresu: Neringos g. 6, Seredžiaus mstl., Jurbarko r.

Pradinė kaina: 400 eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas: 10 eur.

Parduodamą priekabą galima apžiūrėti nuo 2016 m. vasario 1 d. suderinus telefonu (8 447) 42 339.

Aukciono dalyviai registruojami 2016 m. vasario 5 d. 9.30 val.

Meilės laiškai Eugenijai skambėjo Seredžiuje

Gražią sausio 9 – osios popietę Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro salėje buvo pristatyta tik ką Rašytojų sąjungos leidykloje išleista knyga „Jonas Mačiulis. Laiškai Eugenijai (1944 – 1956)“.

Keturiose knygos dalyse paskelbtas 571 laiškas. Tai Jono Mačiulio laiškai, rašyti iš Lietuvos į Vilniaus kalėjimą, o vėliau į Sibiro tremtį mylimajai, politinei kalinei Eugenijai Šimanskytei, vėliau – Jono Mačiulio žmonai. Anot knygos sudarytojos ir parengėjos istorikės Vidos Girininkienės, šie laiškai yra „unikalus reiškinys lietuvių kultūros ir literatūros istorijoje“. Laiškai atspindi ne tik paties autoriaus asmeninį gyvenimą, jo požiūrį į sovietmečiu primetamas vertybes, bet ir jo bei mylimosios Eugenijos artimųjų gyvenimą pokaryje, kai svarbu buvo ne tiktai išgyventi, bet ir išlikti žmogumi. Meilė padėjo J. Mačiuliui subręsti, apsispręsti ir tapti rašytoju.

Pilna susirinkusių serediškių ir svečių salė plojimais sutiko iš Vilniaus kartu su dukra ir vaikaičiais atvykusią Eugeniją Mačiulienę – elegantišką devyniasdešimtmetę, šios knygos heroję. Gražiausi padėkos žodžiai ir gėlės buvo skirti jai, išsaugojusiai laiškus sunkiais tremties ir pokario suirutės metais.

Knygos sudarytoja ir parengėja istorikė Vida Girininkienė prisiminė metus, kai rengdama monografiją „Seredžius“ daugiau kaip prieš dešimtmetį Pieštvėnų kaime susipažino su Eugenija Mačiuliene ir jau tuomet subrendo mintis laiškų į tremtį pagrindu parengti knygą. Dabar ši knyga išvydo pasaulį ir pristatoma Eugenijos gimtinėje – Seredžiuje.

Kauno dramos teatro aktoriaus Egidijaus Stanciko meniškai skaitomi laiškai padėjo dar geriau suprasti, kokia didelė meilės galia, įveikianti didžiausią nuotolį. Kaip atsakymą mylimajam tremtyje rašytą Eugenijos laišką perskaitė Genocido aukų muziejaus istorikė Ramunė Draučiūnaitė.

Knygos pristatyme dalyvavęs ir knygos išleidimą parėmęs Atminimo įamžinimo fondo valdybos pirmininkas Jonas Valenčius palygino J. Lukšos rašytų laiškų žmonai ir laiškų Eugenijai kalbą bei priminė, kad epistolinis žanras nėra retas knygų leidyboje.

Rašytojas Robertas Keturakis, buvęs Jono Mačiulio auklėtinis Garliavos gimnazijoje, gyvais prisiminimais papildė J. Mačiulio paveikslą – inteligentišką, išradingą, atvirą ir jautrų žmogų.

Koncertavo Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro kaimo kapela, vadovaujama Aldonos Mačėnienės, vokalinis ansamblis, vadovaujamas Loretos Šimkevičienės, Jurbarko kultūros centro vokalinis ansamblis „Volungė“, vadovaujamas Marijos Tautkuvienės.

Knygos pristatymo renginį vedė Margarita Baršauskienė.                     

                      Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja

Margarita Baršauskienė

Seredžiaus seniūnija informuoja

PAKUOČIŲ, ANTRINIŲ ŽALIAVŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS 2016 M. SEREDŽIAUS SENIŪNIJOJE

PLASTIKAS, POPIERIUS

Mėnuo

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

 Mėnesio diena

14

11

17

21

10

16

Mėnuo

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Mėnesio diena

12

5

13

20

15

8

STIKLAS

Mėnuo

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

 Mėnesio diena

-

18

 

26

-

28

Mėnuo

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Mėnesio diena

-

30

-

25

-

15


DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS

Informuojame, kad seniūnijose jau galima pateikti prašymus dėl paramos maisto produktais. Kreiptis gali tie asmenys, kurių pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 VRP, t. y. 153 eurų per mėnesį. Išskirtiniais atvejais ši parama gali būti paskirta ir tiems asmenims, kurių pajamos viršija 1,5 VRP, bet neviršija 2 VRP (204 eurų), tokiu atveju seniūnija apsilanko besikreipiančio asmens namuose ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kuriame nurodo, dėl kokių priežasčių taikoma išimtis.

Šiais metais maisto produktai bus dalinami 6 kartus. Planuojama, kad bus dalinami šie produktai: miltai, makaronai, grikiai, ryžiai, skaldyti žirniai, miežinės kruopos, konservai, cukrus, aliejus, sausi pusryčiai, sausainiai ir kt. Kiekvieną dalinimą maisto produktų davinys skirsis.

Prašymą dėl paramos maisto produktais pateikti reikia tik vieną kartą metuose, jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų situacija (šeimos sudėtis, pajamos ar pan.). Kadangi pirmieji maisto produktai gyventojus pasieks jau vasario mėnesį, taigi prašymus ir informaciją apie pajamas reikia pateikti ne vėliau kaip iki sausio 20 d. Vėliau priimti prašymai (arba jeigu vėliau bus gauta informacija apie pajamas), deja, bus įtraukti į kitų mėnesių dalinimo sąrašus.

Informuojame, kad asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiima maisto produktų, neįtraukiami į vėlesnius paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos maisto produktais turi kreiptis iš naujo.


DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo NR. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1919).

 

SVARBU:

Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka šio  įstatymo 6 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas, iš naujo pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą negali būti įtraukti šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.

                      Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė, kaimas), privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).

  

Taip pat nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės (VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-29 įsakymas Nr. v-294). Naujose taisyklėse nemažai pakeitimų:

- asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 (anksčiau buvo 7) darbo dienų nuo atvykimo į LR ar gyvenamosios vietos pakeitimo LR;

- deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys (pateikiamos tik asmeniškai);

- vietoje patalpų savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;

- gyvenamoji patalpa turi atitikti teisės aktų nustatytus minimalius naudingo patalpos ploto, tenkančio vienam asmeniui, reikalavimus. Jei pastato plotas yra nepakankamas, deklaracija nepriimama. Deklaruojant nepilnamečius, naudingo patalpos ploto reikalavimas netaikomas;

- gyvenamosios patalpos savininkas gali nurodyti datą iki kurios leidžia gyventi asmeniui jam priklausančiame būste. Nurodomas terminas negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo;

- asmuo, išvykstantis iš LR ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, užpildytą ir pasirašytą deklaraciją kartu su galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija, gali pateikti paštu;

- jei išvykstantis iš LR asmuo turi nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, turi deklaracijoje nurodyti asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą;

 

                      Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašas (VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-29 įsakymas Nr. v-295).

 Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos LR nedeklaravęs asmuo, kuris LR teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitokios teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose, 6 mėnesių laikotarpiui. Jei praėjus 6 mėnesių laikotarpiui asmuo vis dar tenkina įstatymo nustatytas įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą sąlygas, jis privalo deklaravimo įstaigai pateikti naują prašymą įtraukti į šią apskaitą. Naujas prašymas gali būti pateiktas ir nepasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui. Nepilnametis asmuo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą gali būti įtrauktas, jei abu nepilnamečio tėvai yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.


Knygos pristatymas

SKELBIMAS 2015

Džiugių šv. Kalėdų, gražių ir įsimintinų Naujųjų 2016 metų!

1

Per Advento tamsą į Kalėdų šviesą...

Tamsūs, ilgi ir šalti advento vakarai... O kas mus gali labiau sušildyti, jei ne žmogiškos širdies šiluma, kai susiburiama pavakaroti, pabūti kartu ir metų sandūroje pasidžiaugti tuo kas gera ir gražu.

Skaityti daugiau...

Tėvų diena mokykloje

Lapkričio 13 d., penktadienį, integruoto ugdymo dieną Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre skyrėme bendruomenės ryšiams stiprinti. Pavadinome ją TĖVŲ diena.

Skaityti daugiau...

Projektas „Augu ir stiprėju“

Įgyvendinant projektą, finansuojamą iš Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės rėmimo programos lėšų, nuveikta nemažai darbų! Projekto veiklos vyko š. m. rugsėjo-lapkričio mėn. (ir dar tebevyksta). Veiksmo netrūko – vyko susitikimai, sporto užsiėmimai, sveikatinimo pamokėlės, konkursai, išvykos, mankštos ir kt.

Skaityti daugiau...

Al Jolson sugrįžta į Seredžių

Al Jolson gimė 1886 m. gegužės 26 d. Seredžiuje. Jis buvo penktasis ir jauniausias vaikas serediškių žydų šeimoje. Tėvas Mozė Rubenas Yoelsonas su visa šeima 1891 metais išvyko į JAV.

Skaityti daugiau...

Po rudens darbų pabūkime kartu!

Vėlų rudenį, kai didieji metų darbai nudirbti, pavakaroti ir pasilinksminti į Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklą-daugiafunkcį centrą rinkosi seniūnijos ūkininkai. Saviveiklininkai juos pasitiko smagia liaudiška muzika ir nuoširdžiomis moterų ansamblio dainomis. Sveikinimo žodžius bei palinkėjimus tarė seniūnas Jonas Pikoraitis ir mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Petras Baršauskas. Naujai susibūręs serediškių dramos būrelis parodė nuotaikingą pjesę „Kepurė dega“. Vakaro svečius dainomis džiugino ir šokiui kvietė Klausučių KC direktorius Vytautas Ramanauskas. Manome, kad ši graži tradicija kasmet į vieną būrį suburti seniūnijos darbštuolius gyvuos ir kiekvieną rudenį sukvies pabūti kartu.

Skaityti daugiau...

Rudens gėrybių kilimas

Ant pievelės šalia Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos – daugiafunkcio centro demonstruojamas mokinių „išaustas“ kilimas iš įvairiausių rudens gėrybių. Devynių metrų skersmens kilimas sudėtas iš kukurūzų, cukinijų, kankorėžių, šermukšnio uogų, obuolių ir saulėgrąžų. Kilimą ,,išaudė“ mokyklos pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojais.

Skaityti daugiau...

Serediškiai už gamtos išsaugojimą

Lapkričio 13-ąją mokiniai, mokytojai ir tą dieną mokykloje apsilankę tėvai prisijungė prie viso pasaulio žmonių, kurie taria griežtą NE viskam, kas kelia grėsmę gyvajai gamtai ir žmonijai. Visų lūpose suskambo daina „Padaryk tai dabar!“, kuri siunčia žinutę pasaulio žmonėms, kad kiekvienas iš mūsų svarbus ir esame atsakingi už išlikimą.

Skaityti daugiau...

TURNYRAS SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO TAUREI LAIMĖTI

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro sporto aistruoliai rugsėjo 26 d. organizavo futbolo turnyrą daugiafunkcio centro taurei laimėti. Jei Lietuvos profesionalus futbolas merdi, tai to negalima pasakyti apie mėgėjų futbolą. Į koordinuojančio sportinę centro veiklą Virginijaus Sutranavičiaus kvietimą atsiliepė net 9 komandos iš Vilkijos, Skirsnemunės (dalyvavo net dvi komandos), Veliuonos, Vadžgirio, Smalininkų. Šeimininkams atstovavo dvi komandos, na, o Pašaltuonys ir Eržvilkas atsiuntė jungtinę komandą.

Skaityti daugiau...

DAUGIAFUNKCIO VEIKLOS ĮSIBĖGĖJA

Baigus daugiafunkcio centro statybą atrodė, kad didžiausias darbas atliktas. Pasirodė, kad mūsų laukė dar sudėtingesnis darbas – padaryti, kad centras taptų „gyvas“, t. y., jame vyktų užsiėmimai, renginiai ir kita veikla.

Skaityti daugiau...

ATVIRAI: kodėl mūsų šeima iš miesto išsikėlė į kaimą

Gyvenimas – kaip upė – vanduo tarsi ir toks pat, bet skiriasi krantai, randasi naujos ir kinta senosios srovės, vaga platėja, vaga siaurėja, verpetas mesteli aukštyn ar taiko įsukti. Norint išlaikyti galvą virs vandens, būtina pokyčius pajausti. Norint plaukti priešakyje, svarbu juos numatyti kuo anksčiau. O norint plaukti laimingai, svarbu dar ir mėgautis tėkme.

Skaityti daugiau...

Serediaus mokykla Klausuciu mokykla

F.K. SEREDZIUS

Seredžiaus ambulatorija informuoja

 2016 SAUSISMAISTAS LOGO2016 SAUSIS LOGO

Video

ERIKAS 

Turite naujienų,
įdomios informacijos,
kurią norite patalpinti svetainėje
seredzius.com?
Siųskite

serediskis@gmail.com

Eismo informacija

eismo info

Lankytojai

1 KPF 2 Leader 3 Lietuvos Leader 4 VVG